למה צריך מרזב?

לא בכל בית הכרחי לאסוף את מי-הגשם מהגגות, אולם במרבית המקרים, לבית חסר פתרונות ניקוז, נגרמים נזקים. לעיתים
נזקים אלו אינם נראים לעין, ולעיתים הנזקים נראים לעין, אך בעלי הבית אינם יודעים שניתן למנעם באמצעות איסוף מי הגשמים.

נזקים למבנה

מי-הגשמים, שנספגים מחוץ לקירות הבית, עלולים לגרום לרטיבות באזורים רגישים כמו סיפי חלונות וכניסות.
גינה הנמצאת בגובה הריצוף של הבית, ושאליה מתנקזים מי הגשמים, עלולה לגרום לרטיבות הריצוף. תנועת האדמה בעקבות התנפחותה בחורף מספיגת המים הזורמים אליה מגגות הבית, ולאחר מכן הצטמקותה בקיץ בעקבות ההתייבשות, עלולה לגרום לעומס על מבנה הבית ולהיווצרות סדקים. איסוף מי-הגשם והרחקתם מהמגרש מצמצם במידה ניכרת סכנות אלו.

נזקים אסטטיים לבית

המים היורדים מן הגג פוגעים באדמה ומתיזים בוץ על קירות הבית, במרבית המקרים עלות התקנת מרזב זהה לעלות ניקוי הקירות או צביעתם מחדש.

נזק לגינה

מים, היורדים לאורך קירות הבית, פוגעים ביופייה האחיד של הגינה. המים יוצרים חריצים ושקעים במשטח הדשא, וגורמים לסחף של הצמחייה. איסוף מי-הגשם יכול למנוע נזק זה.

מטרד רעש

בחלק מגגות הבית מי הגשם מהווים מטרד רעש בנפילתם בצורה מרוכזת במקום אחד, אם משום שגג הבית מסתיים דווקא מעל חדר שינה, או שמבנה הגג גורם לניקוז שטח גג גדול בנקודה אחת. איסוף מי הגשמים יפתור מטרד זה.

עומס על מערכת האיטום

מים היורדים מהגג על מרפסות או לתוך "חצר- אנגלית" מעמיסים על מערכת האיטום הקיימת ועל מערכת הניקוז של המרתף, שאינה מתוכננת לטפל בקיבולת מים גדולה. איסוף מי הגשם ימנע את סכנת קריסת מערכות ניקוז אלו.

בזבוז מים

כדי למנוע בזבוז מים ניתן לאסוף חלק ממי הגשמים המבוזבזים באמצעות מרזבים, ולהשתמש בהם בתקופות יבשות יותר.

דילוג לתוכן