הכנת גג הרעפים לחורף

הרעפים על גגות הבתים עשויים מחומרים העמידים כנגד פגעי מזג האוויר שנים רבות, אולם גג רעפים הוא מערכת שלמה שכוללת מרכיבים נוספים המצריכים תחזוקה וטיפול מתמשך.

לטובת בעלי בתים הרוצים למנוע נזילות ונזקים נוספים כתוצאה מגג שאינו מטופל, נפרט כאן מספר נקודות בגגות הרעפים המצריכים תחזוקה שוטפת.

כיצד מתחזקים גגות רעפים לקראת החורף?

  1. צינור האוורור של מערכת הביוב: בכדי למנוע חדירת מים במעבר הצינור בגג הרעפים מותקן סביב הצינור פח מרובע ובמרכזו טבעת עגולה הסוגרת על הצינור. בחלוף השנים חומר האיטום בין הצינור לטבעת מתפרק ומאפשר למים לחדור לאורך הצינור אל חלל גג הרעפים וממנו אל הבית, אנו ממליצים למרוח חומר איטום חזק ועמיד מסוג "סיקא-פלקס" או "סופר 7" וכדומה. בנוסף יש לבדוק האם הפח המתאם תקין ושלם.
  2. צנרת דוד השמש והקולטים: כאן התמונה דומה לצינור האוורור של הביוב אולם הצינורות חודרים לחלל גג הרעפים בצורה אופקית. יש לוודא שהפח שנועד לסגור בין הרעפים לצינורות בנקודה זו שלם ואינו חלוד, וכן להקפיד שהצינורות בנקודת המעבר ברעפים משופעים כלפי מטה עם שיפוע גג הרעפים, בכדי למנוע אפשרות שמים יזרמו לאורכם ויחדרו לתוך הגג.
  3. בנקודות המפגש של הרעפים עם קירות הבית ואו בקצה הגג: לאורך אזורים אלו מותקנים פחים עם שיפוע הגג בכדי למנוע כניסת מים בין הרעפים לקיר, יש להסיר את הרעפים ולוודא שפחים אלו נקיים לכל אורכם. לאורך שנים מצטברים עליהם עלים ואלו נתקעים בגושים. ואינם מאפשרים למי הגשם לזרום בצורה חופשית. ניקוי פחים אלו יכול להיעשות בדפיקות פטיש על הפח (לאחר שהוסרו הרעפים) אשר ישחררו את העלים לגלוש למטה. בסיום הניקיון יש להחזיר את הרעפים לפי הסדר בו הם היו מונחים.
  4. קולטי שמש: במרבית הגגות הקולטים על הגג מונחים ישירות על הרעפים, ברבות הזמן לכלוך שנאסף תדיר על הגג ומוצא את דרכו למטה עם הגשמים, נתפס בחלקו מתחת לקולטים מכיוון שמעבר המים צר בנקודה זו. לאחר שמצבר הרבה לכלוך אין אפשרות למי הגשמים לזרום ואלו חודרים דרך הרעפים לחלל הגג ולבית מתחתם. הטיפול בבעיה זו קצת יותר מורכב: יש לפרק את הקולטים ולהזיזם מהאזור בו היו מותקנים, לפרק את הרעפים לנקות אותם ולהחזירם למקומם. בכדי למנוע בעיה דומה בעתיד מומלץ להגביה את הקולטים לפחות 10 ס"מ מעל הרעפים.

לסיכום, שימו לב לבצע את העבודות בצורה מאובטחת, לא לטפס כאשר הגג רטוב, לוודא שקיים אדם נוסף שמלווה את עבודתכם, והיזהרו מבעלי חיים שלפעמים מוצאים את משכנם בביתכם על הגג, צרעות למשל.

דילוג לתוכן